Rüya Nedir?

Rüya Nedir?

Rüya Nedir?

Rüya Nedir? : Uyku dendiği zaman hepimizin aklına aynı zamanda rüyalar da gelir. Hayatımızın üçte birini uyuyarak geçirdiğimiz düşünülürse rüyaların hayatımızdaki yeri oldukça büyüktür. Rüyalar hakkında kimi geleneksel kimi bilimsel bir çok yorum vardır. Bazı bilim insanları rüyaları bilinçdışımıza sürdüğümüz duygu ve düşüncelerin açığa vurumu olarak yorumlarken bazı geleneklerde rüyaların haberci olduklarıyla ilgili inançlar da bulunmaktadır.

Bilinçaltı Rüyaları Etkiler mi?

Rüyaların bilinçdışından geldiğini iddia eden Freud’a göre saklanan, bir şekilde ifade edilmeyip halı altına süpürülen düşünceler kendilerini açığa çıkartmak için bir yol ararlar ve bu yollardan birisi de rüyalardır. Bu sebepten rüya yorumu hassas bir iş olmakla beraber kişinin tümü hakkında az çok bilgi sahibi olunması gerekir.

Farklı geleneklerden bahsedecek olursak da insanoğlunun varolmaya başladığı zamandan beridir rüya varolduğu için eski çağlardan bugüne uzanan bir rüya yorumlama serüveni hakimdir. Mitolojik kavramlarla içiçe geçiş rüya yorumlamalarında kabuslar korkulan tanrılar tarafından verilen cezalarla, güzel rüyalar sevilen tanrılardan gelen ödüllerle eşleştirilmiştir. Çoğu zaman da bu yorumlama işleri için kahinler görevlendirilmiştir. Özellikle Babiller kahin yetiştirme konusunda ün kazanmış bir topluluktur.

Rüyanın Bilimsel Açıklaması

Bugün rüyayla alakalı varabileceğimiz en bilimsel yer rüyaların bedenden ayrı bir yerde gerçekleşmediğidir. Bugüne kadar ruhun bedenden ayrılması ve o anda yaşlanılan şeyler gibi yorumlar duymuş olsak da artık bunların pek de inanılası şeyler olmadığını biliyoruz. Rüyalarımızı uykunun Rapid Eye Movement-Hızlı Göz Hareketi (REM) döneminde gördüğümüzü bilim insanları tarafından yapılan araştırlamalar sonucunda biliyoruz. Rüyaların yüzde doksan beşi bu evrede görülür.

Bu evrenin gecelik süresi yaklaşık 90-120 dakikadır. Bunun dışında bir dönemde daha uyku görebiliyoruz ki, hatırlamadığımız, berrak olmayan, daha bulanık rüyalar burada görülüyor o da NREM dönemi. Rüyalarınızı hatırlayıp hatırlamamanız, ne kadar net oldukları ya da ne kadar karışık oldukları bu rüyaları hangi uyku evresinde gördüğünüzle ve hangi uyku evresinde uyandığınız ya da uyandırıldığınızla alakalı olabilir.

Rüyada Hayvan Görmek

Hayvan dostlarımızın da rüya gördüğüne, uykularında değişik hareketler yaptıklarına tanık olmuşuzdur. Fakat buna dair bilişsel bir veri alamadığımız için, bize rüyalarını anlatramadıkları için henüz onların rüyalarının neyden kaynaklanabileceğini  çözebilmiş değiliz. Ama davranış bilimciler hayvan davranışlarına bakarak zihin yapısı daha gelişmiş olan hayvanların diğerlerinden daha komplike rüyalar gördüğünü söylemektedir.  Kim bilir belki onların da gökten yağan bir sürü kemikten başka hayalleri vardır.